HOT Hack quân bài, quân tuyển, quả 6 quả 7, cung chém aoe

diemkydi

Administrator
Thành viên BQT
Lưu ý : Đây là bảng báo giá với phiên bản đánh độ, khách hàng chơi online qua phiên bản GTV không cần đọc.

Thời gian cài đặt hack trên máy : 3 giây
Khả năng tương thích các bản AOE : Tất cả các bản AOE

1. HACK QUÂN BÀI
Làm hack quân theo yêu cầu, quân tuyển hơn hoặc quân xấu hơn.
  • Hack bằng cách bấm nút trên máy : 3m/Build
  • Hack bằng cách nhập liệu online : 7,5m/Build
2. HACK CUNG CHÉM
Làm hack theo yêu cầu ra cung hoặc chém.
Hoạt động cả với máy hoặc người chơi
  • Hack bằng cách bấm nút trên máy : 5m/Build
  • Hack bằng cách nhập liệu online : 9,5m/Build
3. HACK QUẢ 6, QUẢ 7
Hoạt động cả với máy hoặc người chơi
Người dùng sẽ biết trước kết quả của trận tiếp theo
  • Biết trước kết quả bằng việc nhớ trong đầu : 3m/Build
  • Biết trước kết quả bằng trang kết quả : 9m/Build
Khách hàng muốn hỏi vui lòng liên hệ Messenge, vui lòng chốt giá trước khi hỏi tránh mất thời gian cả 2 bên.
Cảm ơn
 
Sửa lần cuối:
Top