UPDATE TÍNH NĂNG TRONG CẬP NHẬT 02.09

diemkydi

Administrator
Thành viên BQT
  1. Thêm nút CTRL + 5 để tạo ngẫu nhiên 8 Quân
  2. Thêm nút F9 bật hack tài nguyên.
  3. Thêm nút F12 tắt hack tài nguyên.
  4. Sửa lỗi Card đồ họa
  5. Sửa lỗi cửa sổ trên Win7
  6. Sửa lỗi các lỗi vặt khác.
Cảm ơn.
 
Sửa lần cuối:
Top